Saturday, December 29, 2012

Noypi II

Bumubuntong hninga ka na lang 
sa mga isinasampal sa iyo ng lipunan.
Kibit balikat pa ring pinapanood
na nauulit ang nakaraan.

Pinagod mo na ang mapaghamong panahon
at
lubusan mo nang ikinulong ang mapagpalayang isipan.

Di pa man naiisipang makilahok
ay
nagpatalo na sa laban.

Monday, December 3, 2012

Tulang Paulit-ulit

Mahirap magbago kung di mo alam 
kung saan ang mali mo.
Mahirap magkamali kung sinasabing
kailangan mong magbago.

Mahirap sakyan ang mundo 
kung dati-rati'y nagkakasundo kayo.
Mahirap makipagkasundo sa mundo 
kung lahat ay nakadepende sa pag-inog nito.

Mahirap magkamali 
kung dati-rati'y nagkakasundo kayo.
Mahirap sakyan ang mundo
kung lahat ay nakadepende sa 'yo.

Mahirap paulit-ulitin ang mga linya
sa tulang ito
lalo't huwad na musika
ang inaawit mo.

Tuesday, November 27, 2012

Patamaan

Humahagibis ang mga paa
sa pagdala ng mga tsinelas.
Iniiwasang magkamali kahit sa
maliit na pag-usad.

'tangis din ang mga kamay
sa pagsalo't pasa ng niyaring bola.

Ingat sa pagmintis.
Ingat sa pagbuga.

Walang 'sinliksi  ang mga katawan at mata.
Yabag ang tanging
musika- hudyat ng pag-asa.

Babalik sa riyalidad
kapag nataya ka na.

Salvation

 Once trapped in a deep sadness
  where nothing to hear than the scream of silence.
  Gloomed fighting for liberty.
  Tired of living in hypocrisy.
  After a long struggle I'm now craving to be free.
  No more blindness. No more uncertainty.
  For salvation has discovered me.
Photo from Cost of Discipleship

Monday, November 26, 2012

Psychotic Chant

Marami nang beses.
Di ka pa rin tumitigil.
Isang daang ulit na silang tinatapakan.
Ngayo'y pumoporma ka na naman 
ng di nila namamalayan.

Kumakaliwa.
Bumabaluktot.
Tumataliwas.

Nand'yan ka na nama't
niloloko ang mga mangmang.
Photo from Psychiatrist Schooling

Jeepney

hiniling kong marami pang sumakay
upang magkadampi ang ating mga siko.
at nang sa gano'y mawala ang
espasyong
pumapagitan sa ating dalawa.

ngunit wala.
walang pumara ni isa.

kikiligin na sana ako nang tumitig ka.
aasa pa sana ako ng matamis mong salita....

"pakiabot nang bayad!"

at mabilis mong tinapos ang
aking pagpapantasya.


Photo from barquera.wordpress.com


Sunday, November 25, 2012

Pandemonium

Corrupt your conscience
by the defaming sound of nothingness.
Gratify your soul
by your earthly creeps.
Feed your shattered mind
with the existence of chain deceptions.
Shout.
Scream.
You will never be heard.
Live your life in the wilderness.
Lift your soul with black providence.
Portray a faultless life.

Shout. Scream.
You will never be heard.
Nobody's going to listen
to your foolishness.
You are trapped in the era  of eternal selfishness.

Photo from Deborah Swift's blog